釣りの事なら釣太郎

忍耐強く竿を出す釣り人

LINEで送る

強風の中、忍耐強く竿を出す釣り人。魚は波風が強い時は警戒心が薄れ、釣れることが多いのです。ชาวประมงที่อดทนและยื่นเสาออกไปท่ามกลางลมแรง

釣る方は、やり難くかなり辛抱が要りますが。 นี่คือเรือคนตกปลาข้ามเกาะนอกชายฝั่ง เมื่อคลื่นแรงปลามักไม่ค่อยตื่นตัวและสามารถจับได้ ผู้ที่ตกปลานั้นทำได้ยากและต้องใช้ความอดทนอย่างมาก Seorang nelayan yang sabar dan menancapkan tiang di tengah angin kencang. Ini adalah kapal, pemancing yang menyeberangi pulau di lepas pantai. Saat ombak kuat, ikan sering kali kurang waspada dan bisa ditangkap. Mereka yang memancing sulit dilakukan dan membutuhkan banyak kesabaran. Un pescatore che è paziente e tira fuori un palo con un forte vento. Questa è una nave, un pescatore che attraversa l’isola al largo della costa. Quando le onde sono forti, i pesci sono spesso meno attenti e possono essere catturati. Quelli che pescano sono difficili da fare e richiedono molta pazienza. Một người đánh cá kiên nhẫn và đưa ra một cây sào trong gió mạnh. Đây là một con tàu, một người câu cá đang băng qua hòn đảo ngoài khơi. Khi sóng mạnh, cá thường kém cảnh giác và có thể bị mắc lưới. Những câu cá rất khó làm và đòi hỏi sự kiên nhẫn cao. ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ঝরতে থাকা বাতাসে একটি খুঁটি ফেলেন এমন এক জেলে। এটি একটি জাহাজ, উপকূলে দ্বীপটি অতিক্রমকারী একটি অ্যাঙ্গেলার। তরঙ্গগুলি শক্তিশালী হলে মাছগুলি প্রায়শই কম সতর্ক থাকে এবং ধরা পড়ে। যাঁরা মাছ ধরেন তাদের পক্ষে অনেক ধৈর্য require Um pescador paciente que lança uma vara com um vento forte. Este é um navio, um pescador cruzando a ilha ao largo da costa. Quando as ondas estão fortes, os peixes costumam ficar menos alertas e podem ser capturados. Os que pescam são difíceis de fazer e exigem muita paciência. एक मच्छीमार जो धीर धरतो आणि जोरदार वा wind्यात खांब ठेवतो. हे एक जहाज आहे, किना off्यावरुन बेट पार करणारे एक अँग्लर. जेव्हा लाटा मजबूत असतात, तेव्हा मासे सहसा कमी सावध असतात आणि पकडले जाऊ शकतात. जे मासे करतात त्यांना करणे कठीण आहे आणि त्यांना खूप संयम आवश्यक आहे. An angler who is patient in strong winds and puts out a rod. This is a boat, an angler crossing the island off the coast. When the waves are strong, fish are often less alert and can be caught. Those who fish are difficult to do and require a lot of patience. Seorang nelayan yang sabar dan mengeluarkan tiang di angin kencang. Ini adalah kapal, pemancing melintasi pulau di lepas pantai. Apabila ombak kuat, ikan sering kurang berjaga-jaga dan dapat ditangkap. Mereka yang memancing sukar dilakukan dan memerlukan banyak kesabaran. သည်းခံပြီးစိတ်လေပြင်းတိုလာတဲ့တံငါသည်တစ် ဦး ကိုတံငါသည်တစ်စင်းချလိုက်တယ်။ ဤသင်္ဘောသည်ကမ်းခြေရှိကျွန်းကိုဖြတ်ကူးသည့်ငါးဖမ်းသင်္ဘောဖြစ်သည်။ လှိုင်းများပြင်းထန်သောအခါငါးများသည်မကြာခဏနိုးနိုးကြားကြားရှိပြီးဖမ်းမိနိုင်သည်။ ငါးမျှားသောသူတို့သည်လုပ်ရန်ခက်ခဲပြီးစိတ်ရှည်ဖို့လိုသည်။ Ein Fischer, der geduldig ist und bei starkem Wind eine Stange ausstreckt. Dies ist ein Schiff, ein Angler, der die Insel vor der Küste überquert. Wenn die Wellen stark sind, sind Fische oft weniger aufmerksam und können gefangen werden. Diejenigen, die fischen, sind schwer zu tun und erfordern viel Geduld. Un pêcheur qui est patient et met une perche dans un vent fort. C’est un bateau, un pêcheur qui traverse l’île au large de la côte. Lorsque les vagues sont fortes, les poissons sont souvent moins alertes et peuvent être capturés. Ceux qui pêchent sont difficiles à faire et demandent beaucoup de patience. Терпеливый рыбак выставляет удочку на сильном ветру. Это корабль-рыболов, пересекающий остров у берегов. Когда волны сильные, рыба часто менее внимательна и ее можно поймать. Тем, кто ловит рыбу, сложно заниматься и требуется много терпения. 강풍 속에서 인내심 장대를내는 낚시꾼. 이것은 배에서 떨어져 섬에 걸쳐있는 앵글 러. 물고기는 풍파가 강할 때는 경계심이 희미 해져 잡히는 것이 많습니다. 낚시 분들은 창 어렵고, 상당한 인내가 필요하지만. 一位耐心的漁夫,在強風中伸出一根桿子。 這是一艘船,是一個釣魚者,在海岸上越過島嶼。 當海浪強烈時,魚通常不那麼警覺,可以被捕獲。 釣魚的人很難做,需要很大的耐心。 Isang mangingisda na matiyaga at naglalagay ng poste sa isang malakas na hangin. Ito ay isang barko, isang angler na tumatawid sa isla sa baybayin. Kapag malakas ang alon, ang isda ay madalas na hindi gaanong alerto at mahuli. Ang mga mangisda ay mahirap gawin at nangangailangan ng maraming pasensya. Un pescador que tiene paciencia y saca una caña con un viento fuerte. Este es un barco, un pescador que cruza la isla frente a la costa. Cuando las olas son fuertes, los peces suelen estar menos alerta y pueden ser capturados. Los que pescan son difíciles de hacer y requieren mucha paciencia. एक मछुआरा जो धीरज रखता है और तेज हवा में एक पोल लगाता है।यह एक जहाज है, जो समुद्र तट से द्वीप को पार करता हुआ एक कोण है।जब लहरें मजबूत होती हैं, तो मछलियां अक्सर कम सतर्क होती हैं और उन्हें पकड़ा जा सकता है।जो लोग मछली करना मुश्किल है और उन्हें बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। Sabırlı olan ve kuvvetli bir rüzgarda direk atan bir balıkçı. Bu bir gemi, kıyıdan adayı geçen bir fener. Dalgalar güçlü olduğunda, balıklar genellikle daha az uyanık olur ve yakalanabilir. Balık avlayanların yapması zordur ve çok sabır gerektirir. អ្នកនេសាទម្នាក់ដែលអត់ធ្មត់ហើយដាក់បង្គោលនៅក្នុងខ្យល់បក់ខ្លាំង។ នេះគឺជាកប៉ាល់មួយដែលជាអ្នកទាញឆ្លងកោះនៅលើឆ្នេរសមុទ្រ។ នៅពេលដែលរលកខ្លាំងត្រីជារឿយៗមិនសូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយអាចចាប់បាន។ អ្នកដែលនេសាទពិបាកធ្វើហើយ

LINEで送る